Iran
آخرین فعالیت : سه‌شنبه

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • از بهترین افراد در زمینه html. بسیار مودب ودقیق در کارشون میباشند. حتمنا با ایشون کار مجدد خواهم کرد.
    کارفرما, بهمن 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    22 آذر 1396