پشتیبان مشتریان

فروشگاه اینترنتی گوشی موبایل آبان 1395 - آبان 1396 ( 1 سال )

پشتیبان مشتریان


فروشگاه اینترنتی هدف آذر 1397 - خرداد 1399 ( 1 سال )

پشتیبان مشتریان


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است