اپلیکیشن چند زبانه به صورت خودکار
توسط m8811163 در تاریخ 03 آذر 01
اپلیکیشن چند زبانه به صورت خودکار
با خواندن زبان و تنظیمات گوشی و تشخیص زبان مورد استفاده کاربر ، اپلیکیشن ترجمه را نمایش میدهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن چند زبانه به صورت خودکار
توسط m8811163 در تاریخ 03 آذر 1401
با خواندن زبان و تنظیمات گوشی و تشخیص زبان مورد استفاده کاربر ، اپلیکیشن ترجمه را نمایش میدهد
مهارت های استفاده شده
3
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m8811163