نمونه نرم افزار اندروید و معماری ویژگی محور
توسط m8811163 در تاریخ 03 آذر 01
نمونه نرم افزار اندروید و معماری ویژگی محور
سرعت بالاتر از جاوا با کد منبع باز و قابل توسعه و استفاده از روش Test Driven Development برای لایه های زیرین نرم افزار و محیط واکنش گرا نسبت به اندازه صفحه نمایش
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه نرم افزار اندروید و معماری ویژگی محور
توسط m8811163 در تاریخ 03 آذر 1401
سرعت بالاتر از جاوا با کد منبع باز و قابل توسعه و استفاده از روش Test Driven Development برای لایه های زیرین نرم افزار و محیط واکنش گرا نسبت به اندازه صفحه نمایش
مهارت های استفاده شده
3
5
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر m8811163