طراحی و اجرای صرافی در لواسان
توسط mabnadesign در تاریخ 20 فروردین 99
طراحی و اجرای صرافی در لواسان
طراحی و اجرای صرافی به همراه نظارت بر اجرا.تهیه کلیه اقلام چیدمان و اداری اعم از سیستم کامپیوتری دستگاه پول شمار و نرم افزار تخصصی صرافی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و اجرای صرافی در لواسان
توسط mabnadesign در تاریخ 20 فروردین 1399
طراحی و اجرای صرافی به همراه نظارت بر اجرا.تهیه کلیه اقلام چیدمان و اداری اعم از سیستم کامپیوتری دستگاه پول شمار و نرم افزار تخصصی صرافی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mabnadesign