طراحی لوگو برای بنیاد اسکیلدآپ
توسط macse در تاریخ 18 مهر 98
طراحی لوگو برای بنیاد اسکیلدآپ
در طراحی لوگو (آرم) بنیاد اسکیلدآپ با توجه به مفهموم کلمه Skilled up به معنای ماهر و شعار آن «خودت را ارتقا بده» تصویر سه بعدی از طبقه ای که به طبقه بالایی می رود طراحی شده، همچنین انتخاب رنگ قرمز برای تاکید در برتری فرد دارای مهارت صورت گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو برای بنیاد اسکیلدآپ
توسط macse در تاریخ 18 مهر 1398
در طراحی لوگو (آرم) بنیاد اسکیلدآپ با توجه به مفهموم کلمه Skilled up به معنای ماهر و شعار آن «خودت را ارتقا بده» تصویر سه بعدی از طبقه ای که به طبقه بالایی می رود طراحی شده، همچنین انتخاب رنگ قرمز برای تاکید در برتری فرد دارای مهارت صورت گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر macse