Iran , Tehran
با سلام اینجانب دارای مدرک لیسانس نرم افزار بوده و دوره های: MCITP SERVER2008R2 در مجتمع فنی میرداماد و تمام مراحل طراحی وب سایت مانند BOO...
آخرین فعالیت : دیروز

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

329

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    01 تیر 1396