طراحی بسته بندی بازی number9
توسط mahdisamangooei در تاریخ 09 اردیبهشت 98
طراحی بسته بندی بازی number9
طراحی جعبه بازی به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بسته بندی بازی number9
توسط mahdisamangooei در تاریخ 09 اردیبهشت 1398
طراحی جعبه بازی به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
300
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei