پوستر المپیاد بازی های فکری
توسط mahdisamangooei در تاریخ 09 اردیبهشت 98
پوستر المپیاد بازی های فکری
به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری این انجمن برگزار کننده مسابقات بازی های فکری (بوردگیم) در سطح آسیا می باشد. این پوستر ویژه مرحله استانی این مسابقات می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر المپیاد بازی های فکری
توسط mahdisamangooei در تاریخ 09 اردیبهشت 1398
به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری این انجمن برگزار کننده مسابقات بازی های فکری (بوردگیم) در سطح آسیا می باشد. این پوستر ویژه مرحله استانی این مسابقات می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
598
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei