طراحی پوستر
توسط mahdisamangooei در تاریخ 12 اردیبهشت 98
طراحی پوستر
به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری ویژه تولید و عرضه نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید"
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر
توسط mahdisamangooei در تاریخ 12 اردیبهشت 1398
به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری ویژه تولید و عرضه نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید"
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
375
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei