طراحی کارت بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 98
طراحی کارت بازی
کارت های واگن نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 1398
کارت های واگن نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
67
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei