طراحی صفحه بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 98
طراحی صفحه بازی
صفحه بازی فکری و جذاب نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری سایز صفحه 60*60 می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی صفحه بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 1398
صفحه بازی فکری و جذاب نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری سایز صفحه 60*60 می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
350
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei