طراحی کارت بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 98
طراحی کارت بازی
طراحی کارت مسیر نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت بازی
توسط mahdisamangooei در تاریخ 15 اردیبهشت 1398
طراحی کارت مسیر نسخه ایرانی بازی "تیکت تو راید" به سفارش انجمن آسیایی بازی های فکری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
353
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdisamangooei