Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • متاسفانه کیفیت کار بسیار پایین است
  کارفرما, مرداد 1395
 • ممنونم از ایشون، ترجمه مطلب کامل و در زمان مقرر تحویل داده شد. امیدوارم موفق و سعادتمند باشند.
  کارفرما, آذر 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  05 مرداد 1395