ادیت تصاویر
توسط mahsab012 در تاریخ 08 فروردین 98
ادیت تصاویر
جمع آوری و پی ان جی کردن اِلِمان های خیابانی برای تولید انیمیشن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ادیت تصاویر
توسط mahsab012 در تاریخ 08 فروردین 1398
جمع آوری و پی ان جی کردن اِلِمان های خیابانی برای تولید انیمیشن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
272
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahsab012