دستگاه فیزیوتراپی متریکس
توسط mahyarsh70 در تاریخ 19 فروردین 00
دستگاه فیزیوتراپی متریکس
این محصول ، دستگاه ليزر با حداكثر توان خروجي 2 وات مي باشد . از ديگر امكانات دستگاه به نمايش همزمان حداكثر توان خروجي و توان متوسط به همراه امكان مشخص كردن تعداد نقاط درمان،‌ ميتوان اشاره نمود. همچنين بهره وری از تکنولوژی تاچ روی پروب جهت کاهش خستگی در دست کاربر ،‌ و طراحي ارگونومیک پروب : زاویه ديد مناسب درمانگر نسبت به ناحيه ي درمان، در طراحي پروب لحاظ شده است. يونيت كاليبراسيون: طراحي Calibration Unit براي كنترل صحت خروجي
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دستگاه فیزیوتراپی متریکس
توسط mahyarsh70 در تاریخ 19 فروردین 1400
این محصول ، دستگاه ليزر با حداكثر توان خروجي 2 وات مي باشد . از ديگر امكانات دستگاه به نمايش همزمان حداكثر توان خروجي و توان متوسط به همراه امكان مشخص كردن تعداد نقاط درمان،‌ ميتوان اشاره نمود. همچنين بهره وری از تکنولوژی تاچ روی پروب جهت کاهش خستگی در دست کاربر ،‌ و طراحي ارگونومیک پروب : زاویه ديد مناسب درمانگر نسبت به ناحيه ي درمان، در طراحي پروب لحاظ شده است. يونيت كاليبراسيون: طراحي Calibration Unit براي كنترل صحت خروجي
مهارت های استفاده شده
1
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahyarsh70