• دومین همکاری ما با ایشان بود و با اینکه کار مار زیاد و خسته کننده بود با کیفیت انجام دادند
    19 مرداد 1396
  • ایشون با سرعت بالا تونستن کار ما رو انجام بدن و انصافا هم با کیفیت بالا انجام شد. حتما در پروژه های مشابه مجددا مزاحم ایشان خواهیم شد
    07 مرداد 1396