بسته بندی چای دبش
توسط maryamomidi در تاریخ 23 مرداد 98
بسته بندی چای دبش
طراحی لوگو، طراحی کاراکتر (مسکات) و پترن و شعار تبلیغاتی را در این طراحی با توجه به نوع محصول و ایرانی بودن محصول انجام داده ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بسته بندی چای دبش
توسط maryamomidi در تاریخ 23 مرداد 1398
طراحی لوگو، طراحی کاراکتر (مسکات) و پترن و شعار تبلیغاتی را در این طراحی با توجه به نوع محصول و ایرانی بودن محصول انجام داده ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
15
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر maryamomidi