گرافیست

• کار در شرکت نو نما فروردین 1387 - دی 1392 ( 5 سال )

طراح نما

طراح نما


کار در دفتر مهندسی 2645 به عنوان فروردین 1393 - تیر 1398 ( 5 سال )

گرافیست

گرافیست


کار در اموزشگاه دولتی گام فروردین 1398 - اسفند 1398 ( کمتر از یک سال )

به عنوان مدرس برنامه های گرافیکی


تاسیس اموزشگاه نوام خصوصی تیر 1398 - تیر 1399 ( کمتر از یک سال )

مدیر

مدیر


همکاری با یک سایت در قالب موشن اگرافی شهریور 1398 - تیر 1399 ( کمتر از یک سال )

همکاری با یک سایت در قالب موشن اگرافی

همکاری با یک سایت در قالب موشن اگرافی


تاریخ تولد : 17 مرداد 1371

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : Arabic

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است