معرفی بازی far cry 5
توسط masiandre در تاریخ 11 اسفند 97
معرفی بازی far cry 5
بازی far cry 5 اکنون به نسخه پنج خود رسیده است، نسخه های گذشته این بازی یکی از بهترین بازی های شرکت یوبی سافت بود، که با نخه سوم خود معروف شد و طرفداران زیادی به دست آورد. با این حال، هنوز افرادی هستند که با این بازی زیاد آشنایی ندارند و تنها اسم آن را شنیده اند و یا با وجود بازی کردن، اطلاعات دقیقی در مورد آن ندارند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
معرفی بازی far cry 5
توسط masiandre در تاریخ 11 اسفند 1397
بازی far cry 5 اکنون به نسخه پنج خود رسیده است، نسخه های گذشته این بازی یکی از بهترین بازی های شرکت یوبی سافت بود، که با نخه سوم خود معروف شد و طرفداران زیادی به دست آورد. با این حال، هنوز افرادی هستند که با این بازی زیاد آشنایی ندارند و تنها اسم آن را شنیده اند و یا با وجود بازی کردن، اطلاعات دقیقی در مورد آن ندارند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
382
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر masiandre