اندروید : کنترل کننده دستگاه های حفاری
توسط mastercoder در تاریخ 02 دی 96
اندروید : کنترل کننده دستگاه های حفاری
برنامه ی کنترل دستگاه حفاری معادن تراش سنگ انفجار استخراج آلارم هوشمند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اندروید : کنترل کننده دستگاه های حفاری
توسط mastercoder در تاریخ 02 دی 1396
برنامه ی کنترل دستگاه حفاری معادن تراش سنگ انفجار استخراج آلارم هوشمند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
506
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mastercoder