برنامه مدیریت هتل
توسط mastercoder در تاریخ 04 دی 96
برنامه مدیریت هتل
برنامه ی مدیریت هتل شامل : پذیرش - رزرو - تسویه - ثبت فاکتورهای خرید و فروش - گزارش گیری بر اساس اتاق - دارای بخش آرشیو اطلاعات - آمارگیری کاکرکرده هر اتاق به تفکیک در بازه ی زمانی تعیین شده توسط کاربر - هشدار بدهی قبلی به مدیریت - نامه های رسمی : برای ارسال نامه های رسمی با تعیین سربرگ برای وزارت امور خارجه که مهمانی را به هتل معرفی کردند - امکان تعیین لیدرها و معرف های مختلف به سیستم - امکان ارسال اطلاعات پذیرش و رزرو و تمدید از طریق تلگرام برای مسافر - ذخیره شدن خودکار نام شهرها در سیستم - وو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برنامه مدیریت هتل
توسط mastercoder در تاریخ 04 دی 1396
برنامه ی مدیریت هتل شامل : پذیرش - رزرو - تسویه - ثبت فاکتورهای خرید و فروش - گزارش گیری بر اساس اتاق - دارای بخش آرشیو اطلاعات - آمارگیری کاکرکرده هر اتاق به تفکیک در بازه ی زمانی تعیین شده توسط کاربر - هشدار بدهی قبلی به مدیریت - نامه های رسمی : برای ارسال نامه های رسمی با تعیین سربرگ برای وزارت امور خارجه که مهمانی را به هتل معرفی کردند - امکان تعیین لیدرها و معرف های مختلف به سیستم - امکان ارسال اطلاعات پذیرش و رزرو و تمدید از طریق تلگرام برای مسافر - ذخیره شدن خودکار نام شهرها در سیستم - وو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
15
507
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mastercoder