سامانه نمودار و تحلیل و سیگنال
توسط mdd_2007 در تاریخ 07 مرداد 96
سامانه نمودار و تحلیل و سیگنال
این وب سایت با پنل قدرتمند برای کاربری و مدیریت و امکان درج قیمت توسط معرفی کارمندان، اختصاص نرم افزار ویندوزی برای ثبت قیمت از طریق وب سرویس و مشاهده آنلاین قیمتها، نمایش قیمت انواع نمادهای مختلف نظیر دلار سبزه - دلار افشار و ...، نمایش نمودار در تایمهای مختلف، چت آنلاین، تعریف پلنهای مختلف جهت خرید اشتراک، و ... .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه نمودار و تحلیل و سیگنال
توسط mdd_2007 در تاریخ 07 مرداد 1396
این وب سایت با پنل قدرتمند برای کاربری و مدیریت و امکان درج قیمت توسط معرفی کارمندان، اختصاص نرم افزار ویندوزی برای ثبت قیمت از طریق وب سرویس و مشاهده آنلاین قیمتها، نمایش قیمت انواع نمادهای مختلف نظیر دلار سبزه - دلار افشار و ...، نمایش نمودار در تایمهای مختلف، چت آنلاین، تعریف پلنهای مختلف جهت خرید اشتراک، و ... .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
727
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007