موتور جستجوی وب
توسط mdd_2007 در تاریخ 17 مرداد 96
موتور جستجوی وب
این موتور جستجوی اختصاصی و بومی که طی مدت بیش از 4 سال بر روی الگوریتمها و روشهای جستجو آن کار شده ظرفیت بسیار بالایی دارد و برای جستجو در داده های حجیم طراحی شده و کاملا منحصر بفرد میباشد. همچنین برای ثبت اختراع آن نیز از طریق شورای عالی انفورماتیک اقدام شده است. برای این جستجوگر، خزنده یا Crawler نیز جهت دریافت اطلاعات طراحی شده که امکان بروزرسانی دارد. روش جستجوی طرح مذکور به سه روش 1. کلمه ای و جمله ای 2. نیمه معنایی 3. معنایی میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
موتور جستجوی وب
توسط mdd_2007 در تاریخ 17 مرداد 1396
این موتور جستجوی اختصاصی و بومی که طی مدت بیش از 4 سال بر روی الگوریتمها و روشهای جستجو آن کار شده ظرفیت بسیار بالایی دارد و برای جستجو در داده های حجیم طراحی شده و کاملا منحصر بفرد میباشد. همچنین برای ثبت اختراع آن نیز از طریق شورای عالی انفورماتیک اقدام شده است. برای این جستجوگر، خزنده یا Crawler نیز جهت دریافت اطلاعات طراحی شده که امکان بروزرسانی دارد. روش جستجوی طرح مذکور به سه روش 1. کلمه ای و جمله ای 2. نیمه معنایی 3. معنایی میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
590
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007