سامانه مدیریت کارت پارک(پارکبانی) هوشمند توسن
توسط mdd_2007 در تاریخ 17 مرداد 96
سامانه مدیریت کارت پارک(پارکبانی) هوشمند توسن
سیستم مدیریت کارت پارک هوشمند توسن که بصورت کاملا آنلاین پیاده سازی شده سامانه ای است مدرن که مستقیما بر اساس پلاک خودرو عمل میکند(برای شهرستانهای قوچان و شاندیز - فعال و در حال ثبت روزانه بطور میانگین 6000 تراکنش).
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه مدیریت کارت پارک(پارکبانی) هوشمند توسن
توسط mdd_2007 در تاریخ 17 مرداد 1396
سیستم مدیریت کارت پارک هوشمند توسن که بصورت کاملا آنلاین پیاده سازی شده سامانه ای است مدرن که مستقیما بر اساس پلاک خودرو عمل میکند(برای شهرستانهای قوچان و شاندیز - فعال و در حال ثبت روزانه بطور میانگین 6000 تراکنش).
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
473
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007