سیستم ردیابی خودرو
توسط mdd_2007 در تاریخ 09 اسفند 97
سیستم ردیابی خودرو
با امکانات کامل: مانیتورینگ، مدیریت کاربران، مدیریت دستگاه ها، بررسی ریز عملکردها، بهمراه اپلیکیشن و ... .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سیستم ردیابی خودرو
توسط mdd_2007 در تاریخ 09 اسفند 1397
با امکانات کامل: مانیتورینگ، مدیریت کاربران، مدیریت دستگاه ها، بررسی ریز عملکردها، بهمراه اپلیکیشن و ... .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
237
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007