پروژه وی2 در ویکی مدیا تول لبز مالک ویکی پدیا(ربات)
توسط mdd_2007 در تاریخ 24 تیر 96
پروژه وی2 در ویکی مدیا تول لبز مالک ویکی پدیا(ربات)
این ربات(MehrdadBot) به زبان پایتون نوشته شده است و به اصلاح مقالات ویکی پدیا کمک میکند و در صورت لازم به کاربران مربوطه هشدار میدهد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه وی2 در ویکی مدیا تول لبز مالک ویکی پدیا(ربات)
توسط mdd_2007 در تاریخ 24 تیر 1396
این ربات(MehrdadBot) به زبان پایتون نوشته شده است و به اصلاح مقالات ویکی پدیا کمک میکند و در صورت لازم به کاربران مربوطه هشدار میدهد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
602
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007