اپلیکیشن اندروید ارتباط هوشمند پرستار و بیمار
توسط mdd_2007 در تاریخ 24 تیر 96
اپلیکیشن اندروید ارتباط هوشمند پرستار و بیمار
این اپلیکیشن دارای وب سرویس، نوتیفیکیشن و ... است که به سفارش یکی از کاربران طراحی شد و دارای ویژگیهای بسیاری است(به همراه پنل مدیریت وب سرویس).
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن اندروید ارتباط هوشمند پرستار و بیمار
توسط mdd_2007 در تاریخ 24 تیر 1396
این اپلیکیشن دارای وب سرویس، نوتیفیکیشن و ... است که به سفارش یکی از کاربران طراحی شد و دارای ویژگیهای بسیاری است(به همراه پنل مدیریت وب سرویس).
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
734
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007