سیستم اکانتینگ بازی WOW
توسط mdd_2007 در تاریخ 25 تیر 96
سیستم اکانتینگ بازی WOW
نام این پروژه WOWManager میباشد. دارای امکاناتی از قبیل شارژ اکانت، سیستم تیکتینگ، خرید کاراکتر یا هیرو، و اعمال سایر امکانات بازی میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سیستم اکانتینگ بازی WOW
توسط mdd_2007 در تاریخ 25 تیر 1396
می پسندید؟
0 نفر پسندیدند
دنبال کنید
21 دنبال کننده
نام این پروژه WOWManager میباشد. دارای امکاناتی از قبیل شارژ اکانت، سیستم تیکتینگ، خرید کاراکتر یا هیرو، و اعمال سایر امکانات بازی میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کارهای دیگر mdd_2007