نرم افزار مدیریت اطلاعات تشخیص رنگ خودرو سهند
توسط mdd_2007 در تاریخ 25 تیر 96
نرم افزار مدیریت اطلاعات تشخیص رنگ خودرو سهند
سهند ، نرم افزاری است تجاری که توسط شرکت صفر و یک توسن تدبیر توسعه یافته و پشتیبانی می شود. این نرم افزار مناسب کاربرانی است که دارای مرکز کارشناسی تشخیص سلامت خودرو ائم از رنگ خوردگی ، تصادف ، بررسی بدنه ، جلوبندی ، و ... میباشند. در واقع در بنگاه های اتومبیل جهت فروش ، خودروها را به این مراکز آورده تا از صحت گفته های فروشنده و همچنین سلامت بدنه خودرو اطمینان حاصل نمایند. این نرم افزار ابزار مناسبی است تا اطلاعات مالکان و مشتریان را ذخیره تا براحتی آنها را مدیریت نموده و در دسترس داشته باشند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مدیریت اطلاعات تشخیص رنگ خودرو سهند
توسط mdd_2007 در تاریخ 25 تیر 1396
سهند ، نرم افزاری است تجاری که توسط شرکت صفر و یک توسن تدبیر توسعه یافته و پشتیبانی می شود. این نرم افزار مناسب کاربرانی است که دارای مرکز کارشناسی تشخیص سلامت خودرو ائم از رنگ خوردگی ، تصادف ، بررسی بدنه ، جلوبندی ، و ... میباشند. در واقع در بنگاه های اتومبیل جهت فروش ، خودروها را به این مراکز آورده تا از صحت گفته های فروشنده و همچنین سلامت بدنه خودرو اطمینان حاصل نمایند. این نرم افزار ابزار مناسبی است تا اطلاعات مالکان و مشتریان را ذخیره تا براحتی آنها را مدیریت نموده و در دسترس داشته باشند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
646
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007