نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند
توسط mdd_2007 در تاریخ 26 تیر 96
نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند
نرم افزاری است تجاری که توسط شرکت صفر و یک توسن تدبیر توسعه یافته و پشتیبانی می شود. این نرم افزار مناسب کاربرانی است قصد مدیریت پارکینگ را داشته و بخواهند نسبت به ورود و خروج و وجه های دریافتی مدیریت داشته باشند. نرم افزار فوق با محیط کاربر پسند و سرعت بالا عملا کار را برای اپراتورها جهت استفاده از آن راحت نموده است. همچنین نرم افزار فوق امکان مدیریت چندین ورودی و خروجی را داشته که ابزار مناسبی برای مدیریت پارکینگ میباشد. در ضمن امکانات فوق الذکر به سفارش شما قابل تغییر و افزایش است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند
توسط mdd_2007 در تاریخ 26 تیر 1396
نرم افزاری است تجاری که توسط شرکت صفر و یک توسن تدبیر توسعه یافته و پشتیبانی می شود. این نرم افزار مناسب کاربرانی است قصد مدیریت پارکینگ را داشته و بخواهند نسبت به ورود و خروج و وجه های دریافتی مدیریت داشته باشند. نرم افزار فوق با محیط کاربر پسند و سرعت بالا عملا کار را برای اپراتورها جهت استفاده از آن راحت نموده است. همچنین نرم افزار فوق امکان مدیریت چندین ورودی و خروجی را داشته که ابزار مناسبی برای مدیریت پارکینگ میباشد. در ضمن امکانات فوق الذکر به سفارش شما قابل تغییر و افزایش است.
مهارت های استفاده شده
0
418
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdd_2007