ترجمه فارسی به انگلیسی
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 02 اسفند 97
ترجمه فارسی به انگلیسی
یک متن 3000 کلمه ای راجع به کاشت مو است که به انگلیسی ترجمه شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه فارسی به انگلیسی
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 02 اسفند 1397
یک متن 3000 کلمه ای راجع به کاشت مو است که به انگلیسی ترجمه شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
83
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdicomputerengineer