اینفوگرافیک "اهمیت تغذیه در 1000 روز اول زندگی"
توسط mehdilangari در تاریخ 12 آذر 98
اینفوگرافیک "اهمیت تغذیه در 1000 روز اول زندگی"
این اینفوگرافیک به سفارش کارخانه پودر شیر مشهد انجام شده و وظیفه معرفی شیر خشک های ببلاک رو داره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اینفوگرافیک "اهمیت تغذیه در 1000 روز اول زندگی"
توسط mehdilangari در تاریخ 12 آذر 1398
این اینفوگرافیک به سفارش کارخانه پودر شیر مشهد انجام شده و وظیفه معرفی شیر خشک های ببلاک رو داره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdilangari