اپ اندرویدی کتاب راهنمای ترجمه sdl trados guide
توسط mehr-it در تاریخ 19 فروردین 95
اپ اندرویدی کتاب راهنمای ترجمه sdl trados guide
اپ کتاب اندرویدی با امکان تغییر سایز فونت و روشن/ ختموش نگه داشتن نور صفحه در هنگام مطالعه و استفاده از انیمیشن های زیبا.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپ اندرویدی کتاب راهنمای ترجمه sdl trados guide
توسط mehr-it در تاریخ 19 فروردین 1395
اپ کتاب اندرویدی با امکان تغییر سایز فونت و روشن/ ختموش نگه داشتن نور صفحه در هنگام مطالعه و استفاده از انیمیشن های زیبا.
مهارت های استفاده شده
0
91
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehr-it