mehrandz
  • Iran, Isfahan
  • عضویت از : 30 مرداد 1395 آخرین فعالیت : مدتی پیش
کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه اصفهان . توانا در انجام پروژه های مهندسی عمران،معماری و همچنین ترجمه زبان انگلیسی و عربی هستم.

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه اصفهان . توانا در انجام پروژه های مهندسی عمران،معماری و همچنین ترجمه زبان انگلیسی و عربی هستم.