• بسیار عالی کاملا حرفه ای و دوستانه.کار کردن با ایشون باعث آسودگی خاطر کارفرما از کار و پروژه ایه که در اختیارشون قرار داده تا حدی که بیشتر از کارفرما پیگیرِ کیفیت و درستی کار هستند
    07 اردیبهشت 1398
  • کار با ایشون تجربه ایه که دوست داریم همیشه تکرارش کنیم چون در سرعت عمل و وقت شناسی و همچنین دقت در کارشون همواره بسیار عالی تر از اونچه که انتظار داشتیم عمل کردن.احترام متقابل و رابطه محترمانه همراه با شخصیت وَزین، از دیگر خصوصیات بارز ایشونه که باعث شده کار کردن باهاشون رو به شدت به دوستان دیگر پیشنهاد کنم
    07 شهریور 1397