• کار با ایشون تجربه ایه که دوست داریم همیشه تکرارش کنیم چون در سرعت عمل و وقت شناسی و همچنین دقت در کارشون همواره بسیار عالی تر از اونچه که انتظار داشتیم عمل کردن.احترام متقابل و رابطه محترمانه همراه با شخصیت وَزین، از دیگر خصوصیات بارز ایشونه که باعث شده کار کردن باهاشون رو به شدت به دوستان دیگر پیشنهاد کنم
    07 شهریور 1397