طراحی هویت ست اداری برای شرکت تجهیز طب آزمای غدیر
توسط mh.shiravand در تاریخ 20 آذر 96
طراحی هویت ست اداری برای شرکت تجهیز طب آزمای غدیر
شرکت تجهیز طب آزمای غدیر در زمینه خدمات نگهداری بیمار در منزل فعالیت می کند که افتخار انجام امور گرافیکی آن شرکت محترم را داشته ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی هویت ست اداری برای شرکت تجهیز طب آزمای غدیر
توسط mh.shiravand در تاریخ 20 آذر 1396
شرکت تجهیز طب آزمای غدیر در زمینه خدمات نگهداری بیمار در منزل فعالیت می کند که افتخار انجام امور گرافیکی آن شرکت محترم را داشته ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
201
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mh.shiravand