لوگوی روغن موتور کار پلاس
توسط mh.shiravand در تاریخ 21 آذر 96
لوگوی روغن موتور کار پلاس
این لوگوی به سفارش یک شرکت تولید کننده روغن موتور ماشین های سبک طراحی شده است . لازم به توضیح است حرف c , و ترکیب رنگ به کار رفته با نظر کارفرما بوده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی روغن موتور کار پلاس
توسط mh.shiravand در تاریخ 21 آذر 1396
این لوگوی به سفارش یک شرکت تولید کننده روغن موتور ماشین های سبک طراحی شده است . لازم به توضیح است حرف c , و ترکیب رنگ به کار رفته با نظر کارفرما بوده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
356
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mh.shiravand