دکان آنلاین
توسط mhm5000 در تاریخ 02 آذر 96
دکان آنلاین
دکان آنلاین محلی برای پوشش خبری رایگان استارت‌آپ‌ها و دیگر و کسب‌و‌کار‌های آنلاین ایرانی و غیر ایرانی است. در طراحی این سایت از یک سایت خارجی الهام گرفته شده است. سایت مذکور از فریم‌ورک Django استفاده می‌کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دکان آنلاین
توسط mhm5000 در تاریخ 02 آذر 1396
دکان آنلاین محلی برای پوشش خبری رایگان استارت‌آپ‌ها و دیگر و کسب‌و‌کار‌های آنلاین ایرانی و غیر ایرانی است. در طراحی این سایت از یک سایت خارجی الهام گرفته شده است. سایت مذکور از فریم‌ورک Django استفاده می‌کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
171
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhm5000