ساخت نرم افزار نمایش دهنده راندوم عکس و متن بر دسکتاپ
توسط mhrah در تاریخ 26 آبان 98
ساخت نرم افزار نمایش دهنده راندوم عکس و متن بر دسکتاپ
این نرم افزار جهت پروژه ای تحقیقاتی طراحی شد و میتواند متن ها و عکس های متفاوتی را از کاربر دریافت کرده و بصورت راندوم و با فاصله زمانی تعیین شده توسط کاربر اقدام به نمایش آنها بر روی دسکتاپ می کند و همچنین خروجی در قالب فابل اکسل به کاربر تحویل میدهد که در آن تعداد تکرار هر عکس و متن ذکر شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساخت نرم افزار نمایش دهنده راندوم عکس و متن بر دسکتاپ
توسط mhrah در تاریخ 26 آبان 1398
این نرم افزار جهت پروژه ای تحقیقاتی طراحی شد و میتواند متن ها و عکس های متفاوتی را از کاربر دریافت کرده و بصورت راندوم و با فاصله زمانی تعیین شده توسط کاربر اقدام به نمایش آنها بر روی دسکتاپ می کند و همچنین خروجی در قالب فابل اکسل به کاربر تحویل میدهد که در آن تعداد تکرار هر عکس و متن ذکر شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
176
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah