طراحی بارکدخوان با پردازش تصویر در بستر پایتون
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 98
طراحی بارکدخوان با پردازش تصویر در بستر پایتون
الگوریتم نوشته شده یک بارکدخوان می باشد که با استفاده از روش های پردازش تصاویر تحت کتابخانه open-cv طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بارکدخوان با پردازش تصویر در بستر پایتون
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 1398
الگوریتم نوشته شده یک بارکدخوان می باشد که با استفاده از روش های پردازش تصاویر تحت کتابخانه open-cv طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
135
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah