انتشار مقاله در زمینه یادگیری عمیق و پردازش تصویر
توسط mhrah در تاریخ 14 فروردین 99
انتشار مقاله در زمینه یادگیری عمیق و پردازش تصویر
در این مقاله روش جدیدی جهت شناسایی اشیا متحرک در شبکه های عصبی عمیق و یک ردیاب بسیار دقیق با استفاده از پردازش تصویر معرفی گردیدند که بر روی ویدیو هایی آزمایشگاهی شامل اسپرم ها تست و ارزیابی شدند. لینک مقاله : https://arxiv.org/abs/2002.04034
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انتشار مقاله در زمینه یادگیری عمیق و پردازش تصویر
توسط mhrah در تاریخ 14 فروردین 1399
در این مقاله روش جدیدی جهت شناسایی اشیا متحرک در شبکه های عصبی عمیق و یک ردیاب بسیار دقیق با استفاده از پردازش تصویر معرفی گردیدند که بر روی ویدیو هایی آزمایشگاهی شامل اسپرم ها تست و ارزیابی شدند. لینک مقاله : https://arxiv.org/abs/2002.04034
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
130
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah