Cyprus
K
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • بسیار خوش برخورد و حرفه ای... آبروی من رو که خریدن با توجه به فورس بودن پروژه. حتما انشالله همکاری مجدد با ایشون خواهم داشت.
    کارفرما, خرداد 1396

2200

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    15 خرداد 1395