معرفی سایت آموزشی شطرنج
توسط mirbabak در تاریخ 01 تیر 98
معرفی سایت آموزشی شطرنج
لینک موشن گرافی سایت navidchess https://www.namasha.com/v/vfg5pGb1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
معرفی سایت آموزشی شطرنج
توسط mirbabak در تاریخ 01 تیر 1398
لینک موشن گرافی سایت navidchess https://www.namasha.com/v/vfg5pGb1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
48
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mirbabak