ترجمه شعر انگلیسی به فارسی و عربی
توسط missameri در تاریخ 16 دی 97
ترجمه شعر انگلیسی به فارسی و عربی
عامری هستم از خوزستان دبیر زبان انگلیسی و تسلط کامل به زبان عربی دارم.. بنده میتوانم متون عمومی انگلیسی را با کیفیت مناسب در زمان کوتاه به زبانهای عربی و فارسی و بالعکس ترجمه کنم..
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه شعر انگلیسی به فارسی و عربی
توسط missameri در تاریخ 16 دی 1397
عامری هستم از خوزستان دبیر زبان انگلیسی و تسلط کامل به زبان عربی دارم.. بنده میتوانم متون عمومی انگلیسی را با کیفیت مناسب در زمان کوتاه به زبانهای عربی و فارسی و بالعکس ترجمه کنم..
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
161
دنبال کنید