جلوه های ویژه
توسط mmroracle در تاریخ 04 شهریور 96
جلوه های ویژه
پرده کروماکی، شبیه سازی سه بعدی، ترکینگ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلوه های ویژه
توسط mmroracle در تاریخ 04 شهریور 1396
پرده کروماکی، شبیه سازی سه بعدی، ترکینگ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
8
358
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mmroracle