لوگو مفهومی گرافیکی خبرگزاری
توسط mohamadhoseini در تاریخ 07 بهمن 95
لوگو مفهومی گرافیکی خبرگزاری
این لوگو برگرفته از دو کلمه c و p میباشد که مخفف کلمات اصلی اون خبرگزاری هست! و قسمت ترکیبی دوربین هم بعلت شغل خبرگزاری ددر لوگو دخیل شده! نظر شخصی مشتری: از اید پردازی جالبتون خوشم اومد!و کارتون با کیفیت و بروزه!
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو مفهومی گرافیکی خبرگزاری
توسط mohamadhoseini در تاریخ 07 بهمن 1395
این لوگو برگرفته از دو کلمه c و p میباشد که مخفف کلمات اصلی اون خبرگزاری هست! و قسمت ترکیبی دوربین هم بعلت شغل خبرگزاری ددر لوگو دخیل شده! نظر شخصی مشتری: از اید پردازی جالبتون خوشم اومد!و کارتون با کیفیت و بروزه!
مهارت های استفاده شده
0
77
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohamadhoseini