mohammad_1m2
  • Iran
  • عضویت از : 30 دی 1393 آخرین فعالیت : مدتی پیش
.Graduated from Imam Khomeini International University in Computer Engineering

.Graduated from Imam Khomeini International University in Computer Engineering

  • ایشون خیلی محترم و خوش برخورد و پیگیر کار بودن و همیشه هم در دسترس بودن و از نظر برقراری ارتباط برای انجام تمام مراحل پروژه هیچ مشکلی وجود نداشت. در کل از همکاری با ایشون لذت بردم به امید همکاری های بیشتر در آینده.
    23 خرداد 1394