طراحی جلد کتاب - مجموعه ترانه
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 96
طراحی جلد کتاب - مجموعه ترانه
طراحی جلد کتاب به سفارش مشتری که در طراحی این کار از قلم نوری وکام و نرم اقزار فتوشاپ استفاده شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب - مجموعه ترانه
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 1396
طراحی جلد کتاب به سفارش مشتری که در طراحی این کار از قلم نوری وکام و نرم اقزار فتوشاپ استفاده شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
114
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad_222