طراحی کاراکتر لوگو - فروشگاه آنلاین چای
توسط mohammad_222 در تاریخ 08 اسفند 97
طراحی کاراکتر لوگو - فروشگاه آنلاین چای
تو این پروژه سعی شده کاراکتر و نمادی برای این فروشگاه آنلاین چای ، با توجه به خواسته های مشتری ، طراحی و به صورت لوگو پیاده سازی شه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاراکتر لوگو - فروشگاه آنلاین چای
توسط mohammad_222 در تاریخ 08 اسفند 1397
تو این پروژه سعی شده کاراکتر و نمادی برای این فروشگاه آنلاین چای ، با توجه به خواسته های مشتری ، طراحی و به صورت لوگو پیاده سازی شه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
50
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad_222